STRUKE:

agalaktija

agalaktija (a1- + grč. γάλα, genitiv γάλαϰτος: mlijeko), potpun izostanak sekrecije mlijeka u žene koja je tek rodila. Vrlo rijetko stanje, za razliku od prilično česte hipogalaktije, smanjena lučenja mlijeka. (→ dojenje)

agalaktija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=730>.