STRUKE:

Pateman, Carole

Pateman [pẹi'tmən], Carole, britanska politologinja i feministica (Sussex, 11. XII. 1940). Doktorirala je 1971. na Sveučilištu Oxford te je predavala na nekoliko sveučilišta u Europi, SAD-u i Australiji, a od 1990. predaje na Kalifornijskome sveučilištu u Los Angelesu (UCLA). U svojim djelima orijentirana je na kritiku tradicionalne političke teorije i analizu postmodernoga, osobito feminističkoga pogleda na tradicionalne političko-teorijske odnose. Kritizira postavke tradicionalnog shvaćanja teorije društvenoga ugovora o slobodi i jednakosti ljudi i drži kako u praksi takve postavke nisu ostvarene jer država nije neutralan aparat već svojim utjecajem na društvene odnose održava postojeću neravnotežu. Smatra da formalni pojam predstavničke demokracije nije dovoljan za njezino potpuno ozbiljenje, stoga naglašava važnost neposredne demokracije i poticanja građana na izravnu participaciju u političkim odlukama. Osobit je doprinos dala feminističkoj teoriji u kojoj ističe da su postojeće društvene institucije proizvod patrijarhalnog razumijevanja svijeta, a to znači da je sustav utemeljen na načelu dominacije. Glavna djela: Participacija i demokratska teorija (Participation and Democratic Theory, 1970), Problem političke obveze (The Problem of Political Obligation, 1979), Spolni ugovor (The Sexual Contract, 1988), Ženski nered: demokracija, feminizam i politička teorija (The Disorder of Women: Democracy, Feminism and Political Theory, 1989), Ugovor i dominacija (Contract and Domination, koautorica, 2007).

Pateman, Carole. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 11.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69449>.