Acta Croatica

Acta Croatica [a:'kta kro·a:'tika] (Hrvatski spomenici, Listine hrvatske), zbirka hrvatskih srednjovjekovnih javnih i privatnopravnih dokumenata pisanih glagoljicom, ćirilicom i latinicom na narodnom jeziku, važna za proučavanje hrvatske srednjovjekovne prošlosti i povijesti hrvatskoga jezika. Zbirku, koja sadrži isprave važne za hrvatsku srednjovjekovnu povijest od početka XII. do kraja XV. st., za tisak je prvi priredio I. Kukuljević Sakcinski i objavio 1863. u znamenitoj seriji JAZU (HAZU) Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium (knj. 1). Novo izdanje Acta Croatica za tisak je pripremio Đ. Šurmin i objavio 1898. u Akademijinoj seriji Monumenta historico-juridica Slavorum Meridionalium (1100–1499., vol. 6, sv. 1). No unatoč golemu doprinosu proučavanju hrvatske srednjovjekovne prošlosti, oba izdanja Acta Croatica ne odgovaraju prihvaćenim znanstvenim standardima kritičkog objavljivanja srednjovjekovnih vrela. Tako je I. Kukuljević Sakcinski isprave koje je uspio prikupiti samo u latiničkom prijepisu, a smatrao je da su njihovi originali pisani glagoljicom, samovoljno transliterirao u glagoljičko pismo. U Šurminovu izdanju, koje je imalo biti ispravljeno i dopunjeno izdanje Kukuljevićeve Acta Croatica, sve glagoljske i latiničke isprave tiskane su ćirilicom. Budući da oba izdanja imaju razne diplomatičke i jezične pogrješke, a i čitanja su često nepouzdana, te ne odgovaraju suvremenim načelima kritičkog izdavanja srednjovjekovne građe, JAZU je odlučila objaviti novo izdanje Acta Croatica u skladu s kritičkim paleografskim, lingvističkim, transliteracijskim i diplomatičkim načelima publikacije srednjovjekovnih vrela, pa je 1917. tu zadaću povjerila jezikoslovcu S. Ivšiću, koji je kritički obradio velik dio građe u čiji su korpus pridodane i novootkrivene isprave do 1541. godine. Izdavanje Acta Croatica danas je jedna od prioritetnih zadaća HAZU, a rad na dovršenju kritičkog izdanja zbirke, kojoj trenutačno nedostaju samo regesta i kazala, obavili su J. Bratulić i M. Kurelac.

Acta Croatica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68271>.