Živančević, Milorad

Živančević, Milorad, srpski povjesničar književnosti (Makarska, 4. V. 1933). Diplomirao te doktorirao u Beogradu, predavao hrvatsku književnost na Filološkom fakultetu u Novom Sadu. Objavio studije iz hrvatske književnosti, osobito XIX. stoljeća i razdoblja ilirizma, te iz slavističke komparatistike; uređivao Zbornik za slavistiku Matice srpske. Prevodio s ruskoga (A. S. Puškin, S. Jesenjin) i poljskoga. Važnija djela: Ivan Mažuranić (1964), Prilozi proučavanju hrvatske književnosti XIX veka (1969), Povijest hrvatske književnosti – Ilirizam (1976), Smrt Smail-age Čengića Ivana Mažuranića (1982), Seljačka buna Augusta Šenoe (1983), Povratak Filipa Latinovića Miroslava Krleže (1985), Polonica (1987).

Živančević, Milorad. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 11.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67761>.