STRUKE:

Zvečaj

Zvečaj, tri naselja jugozapadno od Duge Rese: Donji Zvečaj (prije Zvečaj Prednji; 172 st., 2001), Gornji Zvečaj (prije Zvečaj Zadnji; 191 st.) i Zvečaj (226 st.). Tvornica betonskoga crijepa; kamenolom. – U Gornjem Zvečaju na lijevoj obali Mrežnice nalazila se utvrda, od koje su do danas sačuvani samo dijelovi uklopljeni u jednu od stambenih kuća. Utvrda je imala četverokutni tlocrt s valjkastim kulama na uglovima, a u sredini se nalazila glavna kružna obrambena kula. Utvrdom i posjedom isprva su vladali plemići Zvečajski, a potom Frankapani Ozaljski. Krajem XVII. st. general I. F. J. Herberstein pripojio ih je Karlovačkomu generalatu, a 1777. kameni materijal utvrde bio je upotrijebljen za gradanju Jozefinske ceste. U Donjem Zvečaju, na mjestu drvene područne kapele iz 1673., izgrađena je 1693. jednobrodna kapela sv. Ivana Krstitelja, a 1741. dozidan je zvonik. U crkvi su tri vrlo vrijedna kasnorenesansna oltara (glavni oltar sv. Ivana Krstite1ja iz 1687., bočni oltari sv. Ivana Nepomuka iz 1687. i Blažene Djevice Marije iz 1689).

Zvečaj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.3.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67544>.