Waldseemüller, Martin

ilustracija
WALDSEEMÜLLER, Martin, Tabula moderna Bossinae, Serviae, Graeciae et Sclavoniae, 1513.
ilustracija1ilustracija2

Waldseemüller [va'ltze:myləɹ], Martin (latinizirano Martinus Hylacomylus), njemački humanist i kartograf (Freiburg, 1470Saint-Dié, Francuska, 1520. ili 1521). Školovao se u Freiburgu (matematika, teologija i geografija), a kartografskom djelatnošću bavio se u Saint-Diéu. U djelu Uvod u kozmografiju (Cosmographiae introductio, 1507), na karti tada poznatoga svijeta (Universalis Cosmographia) prvi je upotrijebio naziv Amerika za novootkrivene zemlje na zapadu, u čast istraživača i pomorca A. Vespuccija. Autor je karte Europe (Carta itineraria Europae, 1511) i pomorske karte (Carta marina navigatoria, 1516). Za izdanje Ptolemejeve Geografije iz 1513. izradio je kartu Tabula moderna Bossinae, Serviae, Graeciae et Sclavoniae, na kojoj su prikazani dijelovi Hrvatske južno od Save.

Waldseemüller, Martin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65769>.