Vries, Adriaen de

Vries [vris], Adriaen de, nizozemski kipar (Hag, 1545Prag, 15. XII. 1626). Giambolognin učenik u Firenci; radio u Torinu i Rimu. God. 1601. stupio u službu Rudolfa II. u Pragu, gdje je djelovao do kraja života. Izveo je veći broj mitoloških i alegorijskih likova i skupina likova (os. za fontane), kipova za crkve i portretnih poprsja (brončano poprsje kralja Rudolfa II., 1603. i 1607). Ističe se njegova sitna brončana plastika. Stilski se razvijao od manirističkoga načina svojega učitelja prema slikovitoj modelaciji ranoga baroka.

Vries, Adriaen de. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65489>.