Vischer, Georg Matthäus

Vischer [fi'šəɹ], Georg Matthäus, austrijski svećenik, kartograf i topograf (Wenns,Tirol, 22. IV. 1628Linz, 13. XII. 1696). Veći dio života proveo je kao župnik u Leonsteinu i Beču. Iako samouk, slovi kao najplodniji austrijski topograf XVII. st. U razdoblju 1669–74. izradio je topografske karte Gornje i Donje Austrije (Archiducatus Austriae Superioris Geographica Descriptio i Archiducatus Austriae Inferioris Geographica Descriptio). God. 1678. objavio je bakroreznu kartu Štajerske (Styriae Ducatus Fertilissimi Nova Geographica Descriptio) na dvanaest listova (suradnik je bio i A. Trost), a 1681. u Ljubljani je izdao topografsku kartu Štajerske (Topographia Ducatus Stiriae).

Vischer, Georg Matthäus. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64808>.