Vavassore, Giovanni Andrea

Vavassore [~s:o:'re], Giovanni Andrea, mletački tiskar i izdavač (?Venecija, 1572). U vlastitoj nakladi objavio više karata s prikazom hrvatskih krajeva, a najpoznatija je Karta Jadrana (La vera descrittione del Mare Adriatico…, 1539), prva tiskana karta toga područja. Rađena je isključivo za pomorce (prikaz kopnenoga dijela iskrivljen); doživjela tri ponovna izdanja.

Vavassore, Giovanni Andrea. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64018>.