STRUKE:

basa

basa, vrsta mekana, polumasna sira. Dobiva se naizmjeničnim slaganjem u keramičku posudu sloja kuhana te sloja nekuhana zasoljena mlijeka (u pravilu ovčjega, katkad i kravljega). Lički kulinarski specijalitet.

basa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 15.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6119>.