STRUKE:

ađutant

ađutant (njem. Adjutant, franc. adjutant od španj. ayudante, prema lat. adiutans: pomoćnik) → pobočnik

ađutant. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=598>.