STRUKE:

Swedenborg, Emanuel

ilustracija
SWEDENBORG, Emanuel
ilustracija1ilustracija2

Swedenborg [sve:'dənbɔrj], Emanuel, švedski filozof, prirodoslovac i mistik (Stockholm, 29. I. 1688London, 29. III. 1772). Diplomirao je 1709. fiziku i matematiku na Sveučilištu u Uppsali, 1716–47. radio je u Kraljevskom odboru za rudnike. Obavio je niz mineraloških i geoloških istraživanja, postavio više znanstvenih hipoteza (o nastanku Sunčeva sustava, o središtu ljudskih psihičkih aktivnosti u kori mozga), drži se utemeljiteljem kristalografije; prirodnoznanstvene spise skupio je u Filozofskim i mineraloškim djelima (Opera philosophica et mineralia, I–III, 1734). Njegova ideja univerzalnoga matematičkog jezika dovela ga je do naučavanja o korespondenciji i reprezentaciji po kojem zamjena ključnih pojmova u tekstu dovodi do preobrazbi pojavnih fenomena u duhovne istine. Panpsihist i panteist, prirodu je shvaćao kao organizam u neposrednom dodiru sa spiritualnim svijetom, odn. kao simbol duha. Nakon više mističkih kriza i vizija 1744–45 (koje je opisao u Knjizi snova – Drömboken, tiskana 1859) posvetio se tumačenju Biblije, odn. njezina drugoga, skrivenog smisla (Nebeska tajna – Arcana coelestia, I–VIII, 1749–56). Razvio je teološki nauk u kojem je čovjek veza između božanskoga i prirodnoga, duh koji živi u zajedništvu s drugim duhovima, anđelima i demonima; naglašavao je slobodu volje i protivio se nauku o Trojstvu. Njegovi su teološki sljedbenici nakon njegove smrti osnovali zasebnu Crkvu. Utjecao je na kasnija teozofska učenja, a i na mnoge književnike (W. Blake, A. Strindberg, W. B. Yeats, J. L. Borges), napose opisima vizija i onostranog svijeta. Ostala značajnija djela: O novom Jeruzalemu (De nova Hierosolyma, 1758), O nebu i njegovim čudima i o paklu (De coelo et ejus mirabilibus et de inferno, 1758), Apokalipsa otkrivena (Apocalypsis Revelata, 1766), Prava kršćanska religija (Vera christiana religio, 1771).

Swedenborg, Emanuel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59174>.