Spykman, Nicholas John

Spykman [spại'kmən], Nicholas John, američki politolog (Amsterdam, 13. X. 1893New Haven, 26. VI. 1943). Bio je profesor međunarodnih odnosa na Sveučilištu Yale. Isticao je važnost geografskih faktora u kreiranju svjetske politike (→ geopolitika). Tvorac je doktrine o rimlandu. Radi globalnoga vodstva SAD-a nakon II. svjetskog rata predlagao je američki angažman u stvaranju ravnoteže snaga u Europi i Aziji (važne i radi suparništva sa SSSR-om i Kinom), s osloncem na Veliku Britaniju i Francusku te poratnu Njemačku i Japan. Glavna djela: Američka strategija u svjetskoj politici (America’s Strategy in World Politics, 1942) i Geografija mira (The Geography of Peace, 1944).

Spykman, Nicholas John. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=57549>.