Radovčić, Jakov

Radovčić, Jakov, hrvatski paleontolog (Kostanje kraj Omiša, 2. VII. 1946). Završio studij geologije i paleontologije na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu, magistrirao 1974. na Sveučilištu Illionis u Chicagu. Radio u geološko-paleontološkoj zbirci i laboratoriju za krš JAZU 1970–79., a od 1980. u Geološko-paleontološkom odjelu Hrvatskoga prirodoslovnoga muzeja, gdje je voditelj Antropološke zbirke i zbirke Krapinski diluvij. Bavi se paleontologijom humanida, osobito neandertalaca. Piše tekstove za hrvatske i inozemne popularnoznanstvene televizijske emisije i filmove. Glavna djela: Dragutin Gorjanović-Kramberger i krapinski pračovjek (1988), Krapinski pračovjek: ilustrirani katalog zbirke skeleta (The Krapina Hominids: An Illustrated Catalog of Skeletal Collection, sa suradnicima, 1988), Zagreb prije početaka (sa Ž. Škoberneom, 1989), Stoljeće geologijskih karata Hrvatske: od 1850. do 1950. godine (s K. Krizmanić, 1994), Neandertalci (Die Neandertaler, 1994), Krapinski pračovjek: radiografski atlas zbirke skeleta (The Krapina Hominids: A Radiographic Atlas of the Skeletal Collection, sa suradnicima, 1999).

Radovčić, Jakov. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51566>.