STRUKE:

Bačić, Franjo

Bačić, Franjo, hrvatski pravnik (Senj, 12. I. 1923Zagreb, 8. I. 2011). Pravo diplomirao u Zagrebu 1947., a doktorirao u Beogradu 1954. Predavao kazneno pravo na pravnim fakultetima u Skoplju (1957–72) i Zagrebu (1972–93), gdje je bio i predstojnik poslijediplomskog studija. Objavio velik broj znanstvenih radova i zakonskih komentara, sudjelovao u izradbi propisa iz područja kaznenog prava. Djela: Krivično pravo, Opći dio (1978), Krivično pravo, Posebni dio (koautor, 1979), Kazneno pravo, Opći dio (1998) i dr.

Bačić, Franjo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5119>.