STRUKE:

ponderiranje

ponderiranje (prema lat. ponderare: vagati, mjeriti) ili vaganje, postupak kojim se određuje odgovarajuća vrijednost pojedinih veličina prilikom izračunavanja srednje vrijednosti. U ekonomiji se koristi najčešće za izračunavanje indeksa cijena (Laspeyresovi, Paascheovi i Fischerovi indeksi), tečajeva valuta, indeksa vrijednosnica i sličnih veličina. Ako se, npr., kilogram šećera u maloprodaji prodaje po 6 i 10 kuna, izračunavanjem jednostavne aritmetičke sredine dobije se prosječna cijena šećera od 8 kuna. No ako je po 6 kuna prodano 20 kg, a po 10 kuna 80 kg šećera, tada je ispravna prosječna cijena bliža iznosu od 10 kuna, jer je po njoj prodano više šećera: (20 kg × 6 kn + 80 kg × 10 kn)/100 kg = 9,2 kn.

Pri izračunu prosječne ponderirane (vagane) cijene svaka se cijena množi s odgovarajućim ponderom, a potom se suma umnožaka cijena i pondera podijeli sa sumom pondera (u primjeru, ukupno prodanom količinom od 100 kg šećera). Na taj se način dobije ponderirana aritmetička sredina, koja točnije pokazuje vrijednost određenih veličina.

ponderiranje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49396>.