planiglob

planiglob (plani- + latinski globus: kugla, lopta), geografska karta na kojoj je cijela Zemlja ili jedna njezina polovica prikazana u ravnini.

planiglob. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48583>.