STRUKE:

adinaton

adinaton (grč. ἀδύνατον: nemogućnost), oblik perifraze u kojem se pojmovna nemogućnost izražava prirodnom nemogućnošću, npr. krava na orehu (M. Krleža).

adinaton. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=484>.