Müller, Johann Christoph

ilustracija
MÜLLER, Johann Christoph, Triplex confin (Tromeđa kraj Knina), 24., posljednja sekcija topografske karte, 1699.

Müller [my'ləɹ], Johann Christoph, austrijski vojni inženjer i kartograf (Nürnberg, 15. III. 1673Beč, 21. VI. 1721). Nakon sklapanja mira u Srijemskim Karlovcima 1699., grof L. F. Marsigli povjerio mu je vođenje mjerničkog i kartografskoga rada na razgraničenju osmansko-habsburške granice. Za potrebe povjerenstva izradio je kartu granične crte Karlovačkoga mira u 24 sekcije različita formata koje se nadovezuju jedna na drugu. Na Marsiglijev zahtjev nastale su i neke pregledne karte razgraničenja u prikladnijem mjerilu; pohranjene su u Ratnom arhivu u Beču. God. 1709. objavio je veliku preglednu kartu Ugarske (Hungariae Regi invictissimo mappam hanc Regni Hungariae propitiis elementis fertilissimi cum adjacentibus regnis et provinciis nova et accuratiori forma…), s podatcima o Hrvatskoj i Slavoniji iz 1699. Izradio je i objavio Atlas Švicarske (Schweizerischer Atlas, 1712), kartu Moravske (Tabula generalis Marchionatus Moraviae, 1720) i kartu Češke (Mappa geographica Regni Bohemiae, 1722).

Müller, Johann Christoph. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42362>.