Adams, Robert

ilustracija
ADAMS, Robert, figura, 1948.

Adams [æ'dəmz], Robert, engleski kipar i slikar (Northampton, 5. X. 1917Maplestead, 5. IV. 1984). Radio reljefe kubičnih oblika te slobodne konstrukcije u kojima se izmjenjuju ravne površine i linearni elementi (reljef u armiranome betonu za Gradsko kazalište u Gelsenkirchenu u Njemačkoj, 1959; skulptura od zavarenih čeličnih ploča za zgradu British Petroleuma, London, 1962).

Adams, Robert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=409>.