STRUKE:

Arnerije, sv.

Arnerije, sv. (Arnir, lat. Rainerius), splitski nadbiskup i mučenik (Romagna, oko 1100Dubrava, Poljica, 4. VIII. 1180). Bio redovnik u Fonte Avellanu, a od 1156. biskup u Cagliju. Na splitsku nadbiskupsku stolicu postavio ga je papa Aleksandar III. 1175., na traženje Splićana nakon smrti nadbiskupa Gerarda. Bio je sklon Bizantu, pa je putovao u Carigrad, gdje se u ime Splita poklonio caru Emanuelu Komnenu. God. 1177/78. održao je u Splitu, na poziv apostolskog legata Rajmunda, pokrajinski crkveni sabor radi sređivanja crkvenih prilika. Toma Arhiđakon kaže za njega da je proširio imanja splitske Crkve. Iz toga je doba sačuvan velik broj krivotvorenih darovnica za imanja iz okolice Splita, koja su tobože pripadala splitskoj Crkvi. Tako Arnerije dolazi u sukob s Kačićima u Poljicima oko neke zemlje u Srinjinama, a kada je osobno radi toga došao u Poljica, Nikola Kačić i njegova rodbina kamenovali su ga, o čemu svjedoči Toma Arhiđakon, koji je zabilježio i neka čuda što su se dogodila zagovorom biskupa Arnerija. Papa Aleksandar VIII. odobrava 1690. njegov oficij i imenuje ga supatronom Splitske nadbiskupije.

Arnerije, sv.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3939>.