STRUKE:

aproprijacija

aproprijacija (kasnolat. appropriatio: privlaštenje, prisvajanje), način pribavljanja stvari u privatno vlasništvo koja se nalazi u drž. vlasništvu (npr. vlasniku izvlaštene nekretnine daje se kao naknada druga nekretnina).

aproprijacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3411>.