Acta spuria

Acta spuria [a:'kta spu'ri·a] (lat. spurius: nezakonito dijete, kopile), izraz kojim se u diplomatici nazivaju krivotvorene, lažne ili podmetnute isprave. Ispitivanje autentičnosti takvih isprava počelo je u doba renesanse u Italiji, kada je utvrđena lažnost mnogih isprava u autentičnost kojih se nije sumnjalo.

Acta spuria. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=330>.