Konstantinović, Zoran

Konstantinović, Zoran, srpski književni povjesničar i komparatist (Beograd, 5. VI. 1920Beograd, 22. V. 2007). Studirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Beogradu, gdje je doktorirao 1957. disertacijom Nemački putopisi o Srbiji i Crnoj Gori. Radio kao sveučilišni profesor u Beogradu, potom u Innsbrucku (od 1970. do 1990). Redoviti član Srpske akademije nauka i umetnosti (od 1994), te redoviti i dopisni član austrijske, makedonske i slovenske akademije znanosti. Osobitost njegova književnoznanstvenoga pristupa naglašeno je povezivanje poredbenoga proučavanja književnosti sa suvremenom teorijom i poviješću književnosti (Ekspresionizam, 1967; Uvod u uporedno proučavanje književnosti, 1984; Polazišta, 2000). Sposobnost književnopovijesne sinteze i naglašenu intenciju povezivanja fenomenologije, teorije recepcije i intertekstualnosti s književnom komparatistikom izrazio je u knjigama Fenomenološki pristup književnom delu (1969), Poredbena znanost o književnosti (Vergleichende Literaturwissenschaft, 1988), Komparativno viđenje srpske književnosti (1993), Intertekstualna komparatistika (2002).

Konstantinović, Zoran. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32894>.