Antunović, Ivan

ilustracija
ANTUNOVIĆ, Ivan

Antunović, Ivan, hrvatski biskup, pisac i preporoditelj (Kunbaja kraj Bácsalmása, 19. VI. 1815Kalocsa, 13. I. 1888). Teologiju završio u Kalocsi, zaređen za svećenika 1838. Kaločki kanonik (1859), privremeni podžupan Bačke županije (1861), veliki prepošt (1875) i naslovni biskup (1876). Više od 10 god. upravlja Kaločko-bačkom nadbiskupijom, zamjenjujući kardinala L. Haynalda. Pokrenuo prve novine podunavskih Hrvata (Bunjevačko-šokačke novine, 1870; Bunjevačko-šokačka vila, 1872. i dr.); njegovom je zaslugom pokrenut Bunjevačko-šokački kalendar (od 1882. Bunjevačko-šokačka Danica). Zaslužan za osnutak prosvjetnih ustanova (Kaločka štedionica, Čitaonica, Dobrotvorno žensko društvo, Vodna zadruga i dr.). Objavio više pripovijedaka, vjersko-poučnih radova i rasprava (Otvorena knjiga..., 1870; Odmetnik, 1875; Razprava o podunavskih i potisanskih Bunjevcih i Šokcih u pogledu narodnom, vjerskom, umnom, građanskom i gospodarskom, 1882. i dr.). Predvoditelj svih preporodnih akcija podunavskih Hrvata.

Antunović, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3210>.