Kammerspielfilm

Kammerspielfilm [ka'məɹšpi:lfilm] (njem.: komorna filmska drama), naziv za struju u njemačkome filmu iz 1920-ih, filmsko proširenje naziva M. Reinhardta za kazališni komad prilagođen malim pozornicama (»džepnim« kazalištima). Načela mu je uspostavio scenarist C. Mayer: većinom su to drame ili melodrame o ljudima iz srednjega ili nižega srednjeg staleža, o njihovu stradanju, često sa »sudbinski« predodređenim tragičnim ishodom. Zbog smještenosti radnje u skučeniji (»komorni«) prostor (sobe, hodnika, stubišta), realizacija tih filmova iziskivala je maksimalnu vještinu u režiji mizanscene, posebno u uporabi dinamične kamere, osvjetljenja i kadriranja. Kammerspielfilm je imao golem utjecaj na psihološki film u svijetu, kao i na režijske stilove koji se koriste sličnim sadržajnim i formalnim elementima. Najznačajniji su predstavnici, uz Mayera, redatelji P. Leni, Lupu-Pick i F. W. Murnau.

Kammerspielfilm. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30109>.