Kamal, Šarif

Kamal [~ma'l], Šarif, tatarski književnik (Pišlaja, Mordvinija, 28. II. 1884Kazanj, 22. XII. 1942). Počeo objavljivati 1905. u listu Nur koji je uređivao. Proslavio se 1915. komedijom Gospodar Hadži se ženi (Hadži efendi uiljana) koja je postala tatarski klasik. Napisao nekoliko realističkih romana.

Kamal, Šarif. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 15.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30030>.