Antara ibn Šadad

Antara ibn Šadad (arap. ‘Antara ibn Šaddād [63308antara ibn šad:a:'d]), arapski pjesnik (??, oko 615). Popularni ratnik i junak predislamskoga doba, autor jedne od 7 najljepših predislamskih poema uvrštenih u zbirku Mualaka (Mu‘allaqa).

Antara ibn Šadad. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2925>.