Jerkov, Aleksandar

Jerkov, Aleksandar, srpski književni kritičar i teoretičar (Beograd, 8. VI. 1960). Diplomirao i doktorirao disertacijom o imanentnoj poetici u romanima I. Andrića, M. Selimovića, M. Crnjanskog i D. Kiša na Filološkom fakultetu u Beogradu, gdje predaje od 1993. Uređivao časopise Student i Vidici te bio glavni urednik izdavačke kuće Prosveta. Proučavatelj srpske književnosti XX. stoljeća. Glavna djela: Metod i fantazma: kritika proze (1982), Od modernizma do postmoderne: pripovedač i poetika, priča i smrt (1991), Nova tekstualnost (1992). Sastavio i više antologija srpske proze.

Jerkov, Aleksandar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29053>.