Izrael

ilustracija
IZRAEL, položajna karta
ilustracija1ilustracija2ilustracija3ilustracija4ilustracija5ilustracija6ilustracija7ilustracija8ilustracija9ilustracija10ilustracija11ilustracija12ilustracija13ilustracija14ilustracija15ilustracija16

Izrael (hebrejski Medinat Yisra’el, arapski Dawlat Isrā’īl), država u jugozapadnoj Aziji (Bliski istok), na obali Sredozemnoga mora, između Libanona (duljina granice 79 km) na sjeveru, Sirije (76 km) na sjeveroistoku, Jordana (238 km) na istoku i Egipta (266 km) na jugozapadu; obuhvaća 21 643 km², bez površine unutrašnjih voda (429 km²) i teritorija Palestine (6020 km²; Zapadna obala i Gaza).

Prirodna obilježja

Priobalna, do 40 km široka nizina uz Sredozemno more populacijsko je i gospodarsko središte zemlje. Sastoji se od Judejske (južno od Tel Aviva) te Šaronske (između Tel Aviva i Haife) i Ezrelonske nizine (sjeverno od Haife), koje kraj Haife presijeca vapnenačko gorje Karmel (528 m). U unutrašnjosti sjevernog Izraela nalazi se Galilejski ravnjak (598 m) s Galilejskim ili Genezaretskim jezerom i s dijelom gornjega toka rijeke Jordan. Na sjevernom rubu državnoga teritorija izdiže se planina Meron (1208 m, najviši vrh Izraela). Prema jugu Galilejski ravnjak prelazi u plodnu nizinu Esdraelon (povijesno značajna spojnica između Mediterana i doline Jordana). Na istoku Izrael dopire do Mrtvoga mora (Izraelu pripada 280 km²), obuhvaćajući i zapadni dio krajnjega južnoga dijela tektonski spuštene jordanske doline. Južni dio zemlje tvori brežuljkasto vapnenačko područje i pustinjski ravnjak Negev, koji se pruža do Aqabskoga zaljeva (Crveno more).

Klima je u priobalnoj nizini sredozemna; u zaleđu se pojavljuju kontinentalna obilježja. Klimatske razlike očituju se i u smjeru sjever–jug (na jugu jačaju kopneni utjecaji Arabije, Sinaja i sjeveroistočne Afrike). Prosječna je temperatura u siječnju od 6 °C do 14 °C (na jugu do 18 °C), a u srpnju od 24 °C do 33 °C (na jugu do 40 °C). Godišnja količina oborina smanjuje se od sjevera prema jugu i od priobalja prema unutrašnjosti; u nizinskom području iznosi od 400 do 625 mm, a u višim predjelima do 1000 mm. Najmanje oborina primaju južni krajevi (Elat u Aqabskom zaljevu, oko 22 mm godišnje).

Osim rijeke Jordan (prirodna granica sa Sirijom i Jordanom), površinskih tokova gotovo i nema. Jordan protječe kroz slatkovodno Genezaretsko jezero (166 km²), koje ima glavnu ulogu u vodoopskrbi Izraela, i ulijeva se u Mrtvo more (810 km², 429 m ispod razine Sredozemnoga mora). Biljni se pokrov sastoji pretežno od grmovite makije. Na sjeveru je mjestimično razvijena šuma vazdazelenoga hrasta (crnike) i alepskoga bora (ukupno šume zauzimaju 6% državne površine); na pustinjskom jugu prevladava kserofitno grmlje i rijetka trava.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2008. u Izraelu živi 7 412 200 st., a prema službenoj procjeni iz 2012. 7 984 500 stanovnika, od čega 75,4% Židova, 20,6% Arapa (uglavnom Palestinaca) i 4,1% ostalih. Najviše ima pripadnika židovske vjere (75,4%), muslimana ima 16,9%, kršćana 2,1%, Druza 1,7%, sljedbenika behaizma 0,3%. Stanovništvo Izraela (806 000 st., 1948) se nakon osnutka samostalne države 1948. naglo povećalo. Od 1948. do 1990. u Izrael se uselilo 2,8 milijuna Židova, od toga 1,7 milijuna iz Europe, 500 000 iz Afrike, 400 000 iz Azije i 200 000 iz Sjeverne Amerike. Istodobno je oko 600 000 Palestinaca emigriralo u susjedne države. Posljednji val useljavanja zbio se 1990–2000., kada se u Izrael uselilo 875 000 Židova s područja bivšega SSSR-a. Gustoća naseljenosti iznosi 368,9 st./km²; najgušće je naseljen priobalni (Šaronska nizina, odn. okrug Tel Aviv, 7657 st./km²), a vrlo slabo južni dio zemlje (80,8 st./km², pustinju Negev nastavaju nomadi). Porast stanovništva (2,3%, 2005–10) veći je od njegova prirodnoga priraštaja (16,1‰ ili 1,61%, 2011) zbog useljavanja; natalitet iznosi 21,4‰ (2011), a mortalitet 5,3‰ (2011); mortalitet dojenčadi smanjio se s 5,0‰ (2001) na 3,5‰ (2011). Stanovništvo je u prosjeku mlado; u dobi je do 14 godina 28,2% st., od 15 do 64 godine 61,4% st., a u dobi od 65 i više godina 10,4% st. (2012). Očekivano trajanje života za muškarce rođene u 2011. iznosi 79,9 godina, a za žene 83,6 godina. Od ukupno 3 606 000 aktivnih stanovnika (2012), u primarnim djelatnostima (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo) zaposleno je 1,2%, u sekundarnima (industrija, građevinarstvo, rudarstvo) 17,5%, a u tercijarnim djelatnostima (usluge) 81,3%. Sveučilišta su u Haifi (osnovano 1912), Jeruzalemu (1925), u gradu Tel Aviv-Yafo (1956), Ramat Ganu (1955) i Be’er Shevi (1969); službeni jezik je hebrejski (obnovljen od kraja XIX. st. pod imenom ivrit), a arapski ima poseban status (do 2018. bio je službeni). Glavni je grad Jeruzalem (Yerushalayim, arapski al-Quds; 815 300 st., 2012), a najveći Tel Aviv-Yafo (414 600 st., šire gradsko područje 3 642 000 st., 2012); ostali veći gradovi (2012): Haifa (Hefa; 272 200 st.; šire gradsko područje 891 100 st.), Rishon LeZiyyon (235 100 st.), Ashdod (214 900 st.), Petah Tiqwa (Petah Tikva; 213 900 st.), Be’er Sheva (Beersheba; 197 300 st.), Netanya (192 200 st.), Holon (185 300 st.), Bene Beraq (Bne Brak; 138 800 st.), Ramat Gan (148 400 st.), Bat Yam (129 400 st.), i dr.; u gradovima živi 91,4% ukupnog stanovništva (2012).

Gospodarstvo

Početkom 2000-ih nastavljen je godišnji rast BDP-a (u prosjeku 5% tijekom 2004–13., a 2,8% tijekom 2014–17). Njegova vrijednost 2017. bila je 353,2 milijarde USD, odnosno oko 40 540 USD po stanovniku. Stopa nezaposlenosti je 4,2% (2017), a udjel siromašnoga stanovništva iznosi 21,2% (2018); siromaštvo je napose izraženo među arapskim stanovništvom te židovskim useljenicima iz Etiopije. Prema udjelu u BDP-u vodeći je uslužni sektor (69,5%), a slijede industrijski (26,5%) i poljoprivredni (4%). U poljoprivrednoj ponudi prevladavaju agrumi, povrće, pamuk i cvijeće; u stočarstvu prevladava uzgoj goveda, ovaca i peradi. U industriji glavno mjesto zauzimaju proizvodnja oružja i zrakoplova (civilnih i vojnih), računalne, telekomunikacijske i optičke opreme, medicinske elektronike, lijekova, papira, namještaja, cementa, hrane i pića; značajna je i proizvodnja brušenih dijamanata. Izrael oskudijeva izvorima vode i rudama; važnija su nalazišta potaše, minerala magnezija, fosfata i dr. (u području Mrtvoga mora), uz manja ležišta nafte (uglavnom na Negevu). Velika su očekivanja od nalazišta plina na više podmorskih sektora u Sredozemlju (otkrivenih od 2009); sporazum o opskrbi plinom iz tih nalazišta potpisan je 2016. s kompanijama iz Jordana (na rok od 15 godina, u vrijednosti od 10 milijarda USD), te 2018. s kompanijama iz Egipta (na rok od 10 godina, u vrijednosti od 15 milijarda USD). S Grčkom, Ciprom i Italijom postignut je dogovor (2018) o gradnji podmorskoga plinovoda, kroz koji bi se izraelski plin prenosio na europsko tržište. Vrijednost izvoza 2017. bila je 58,6 milijarda USD, a uvoza 68,6 milijarda USD. Izvoze se uglavnom visokotehnološki proizvodi (računala, telekomunikacijski i drugi uređaji i oprema), oružje, lijekovi, kemikalije, hrana, tekstil, te brušeni dijamanti i nakit. Uvozi najviše naftu i sirovine, oružje i vojnu opremu, žitarice, robu široke potrošnje, neobrađene dijamante i dr. Prema udjelu u vanjskoj trgovini (2017) vodeći su partneri SAD (28,8% izvoza i 11,7% uvoza), Kina (12,4% izvoza i 9,5% uvoza), Ujedinjeno Kraljevstvo (8,2% izvoza i 6,2% uvoza), Belgija (4,5% izvoza i 5,9% uvoza), Švicarska (8% uvoza) i Njemačka (6,8% uvoza). Javni dug iznosi 60,9% BDP-a (2017). Sa SAD-om je uspostavljeno strateško partnerstvo, pa Izrael od osnivanja prima znatnu američku pomoć. Tijekom 2000–17. vrijednost te pomoći bila je 53,7 milijarda USD (u prosjeku oko 3 milijarde USD na godinu) i gotovo se sva odnosila na vojno jačanje.

Promet

Glavna su lučka središta Haifa (23,9 milijuna tona, 2012) i Ashdod (19,2 milijuna tona, 2012) na Sredozemnome moru i Elat (1,6 milijuna tona, 2012) na 12 km dugoj izraelskoj crvenomorskoj obali. Željeznička je mreža duga 1138 km (2012), a cestovna 18 697 km (2012). Glavne prometnice izgrađene su u gusto naseljenom obalnom području od Haife do Tel Aviva i povezuju priobalje s glavnim gradom (oko 300 km autocesta, 2012). Najveća je izraelska međunarodna zračna luka Ben Gurion (13,4 milijuna putnika, 2012) kraj Tel Aviva; ostale su Haifa i Elat.

Novac

Novčana je jedinica novi šekel (shekel; NIS, ILS); 1 novi šekel = 100 agorota.

Povijest

Tradicija vezana uza staru židovsku državu (→ židovi, povijest), općenit položaj Židova u dijaspori, a napose u carskoj Rusiji, u kojoj su bili izloženi pogromima i teško se integrirali u društvo (→ antisemitizam), politički su unutar židovske zajednice u istočnoj Europi u drugoj polovici XIX. st. aktualizirali ideju o njihovoj državi u Palestini. Državotvorno je značajna djelatnost austro-ugarskog publicista Th. Herzla, koji je 1896. objavio knjigu Židovska država, a 1897. sazvao prvi cionistički kongres u Baselu (→ cionizam). Ponovno naseljavanje Židova u Palestinu, u kojoj se bila održala mala židovska autohtona zajednica, počelo je od 1880-ih. Britanska potpora stvaranju »židovskoga nacionalnog doma« u Palestini pružena je Balfourovom deklaracijom (2. XI. 1917). Useljavanjem se uvećao broj židovskog stanovništva u Palestini s 83 790 (1922) na 445 457 (1939), čime je porastao i njegov udio u ukupnome stanovništvu (oko 30%, 1939). Velika Britanija pokušala je ograničiti useljavanje Židova (restrikcije je nametnula Bijelom knjigom 1939); pojedine židovske radikalne udruge poduzimale su i terorističke akcije protiv Britanaca.

Nakon stradanja Židova u II. svjetskom ratu (→ holokaust), Generalna skupština UN-a zaključila je 29. XI. 1947. da se u Palestini stvore arapska i židovska država, s Jeruzalemom kao slobodnim gradom pod upravom UN-a. Bilo je to manje od židovskih zahtjevâ, a arapske su zemlje navijestile nasilan otpor. Prestankom britanskog mandata u Palestini, Židovsko narodno vijeće u Palestini (Vaad leumi) proglasilo je 14. V. 1948. samostalnu židovsku državu Izrael (ime je dobila prema počasnome biblijskom nazivu patrijarha Jakova, praoca Izraelaca, koji je prešao na njegove potomke i cijeli narod). Priznali su je SAD i SSSR, a arapske zemlje (Egipat, Irak, Libanon, Saudijska Arabija, Sirija i Transjordanija) odmah su je napale (→ arapsko-izraelski sukob). Borbe su se vodile u Galileji, Negevu i na području Jeruzalema. Izraelci su tijekom rata 1948. zaposjeli oko 3400 km² teritorija više nego što im je određivao plan UN-a; ukupno su držali oko 21 000 km² bivšega mandatnog teritorija Palestine. Primirje u prvoj polovici 1949. ostavilo je Izraelu vlast nad tim područjem. Susjedne države preuzele su ostale dijelove Palestine, Egipat pojas Gaze, a novostvoreno Kraljevstvo Jordan istočni dio Jeruzalema i tzv. Zapadnu obalu (→ cisjordanija). Zbjegom više stotina tisuća palestinskih Arapa u susjedne arapske zemlje nastala je u Izraelu židovska većina. Prvi predsjednik republike (1948–52) postao je Chaim (Hajim) Weizmann, cionistički prvak i predsjednik Židovske agencije, a prvi premijer (1948) David Ben Gurion, organizator židovske legije, predsjednik Izraelske radničke stranke (MAPAI) i glavni tajnik sindikata (Histadrut). U koaliciji je stranka MAPAI pobijedila na parlamentarnim izborima 1949. God. 1952–63. predsjednik republike bio je Jitzhak Ben Zvi (Jichak Ben Cvi), pristaša MAPAI-a. Ben Gurionov kabinet smijenile su 1953–55. dvije vlade Moshe Sharetta (Moše Šaret), također pripadnika MAPAI-a. U godinama nakon proglašenja neovisnosti u Izrael se uselilo oko 850 000 Židova (1948–56), osobito iz arapskih zemalja. God. 1955–63. na vlasti su opet bile vlade Ben Guriona, u koaliciji s lijevim socijalistima Ujedinjene socijalističke stranke (MAPAM) te s Cionističkom radničkom strankom (Ahdut Haavoda).

God. 1956. Izrael je zauzeo Sinaj i Gazu, u sklopu britansko-francuske vojne intervencije protiv Egipta (zbog egipatskog preuzimanja kontrole nad Sueskim kanalom), ali se pod međunarodnim pritiskom povukao. Tijekom 1963–73. predsjednik republike bio je Zalman Shazar (Šazar); 1963. Ben Gurionova vlada podnijela je ostavku, pa je novi koalicijski kabinet sastavio Levi Eshkol (Eškol; jedan od prvaka MAPAI-a). God. 1965. MAPAI se podijelio; Ben Gurion je osnovao Izraelsku radničku stranku (RAFI). Na parlamentarnim izborima 1965. pobijedila je koalicija stranaka MAPAI i Ahdut Haavoda; novu koalicijsku vladu opet je sastavio Eshkol. Od njegova osnutka Izrael su povremeno napadale palestinske gerilske skupine (Fatah, Al- i dr.), koje su dobivale potporu od susjednih zemalja; osobita prijetnja bilo mu je snaženje egipatske vojske (uz pomoć SSSR-a). Borba protiv Izraela osnažena je 1964. stvaranjem Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO). Potaknut ratnim pripremama Egipta, Sirije i Jordana, Izrael ih je napao u lipnju 1967 (tzv. šestodnevni rat) te zauzeo Gazu i Sinaj (od Egipta), Golansku visoravan (od Sirije) i Zapadnu obalu s istočnim Jeruzalemom (od Jordana). Ratne operacije prekinute su intervencijom UN-a; Vijeće sigurnosti donijelo je 22. IX. 1968. rezoluciju o povlačenju izraelskih snaga sa zaposjednutih područja, a zatražilo je i priznanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i sigurnosti granica svih država na tome području, što je dugo vremena bio temelj svih, uglavnom neuspjelih, posredništava u uspostavi mira. Odmah nakon rata Izrael je (1967) anektirao istočni Jeruzalem (Stari grad); na Zapadnoj obali i u Gazi uspostavio je vojnu vlast te počeo izgradnju poluvojnih naseobina, koje su poslije prepuštene izraelskim Židovima. Uglavnom iz Jordana i Libanona, PLO je počeo organizirati upade u Izrael i na teritorije koje je Izrael zaposjeo; palestinske vojno-političke skupine poduzele su i terorističke akcije (napad na izraelske športaše na OI u Münchenu 1972. i dr.). Nakon Eshkolove smrti sastavljena je 1969. vlada »narodnoga jedinstva« pod predsjedništvom (1969–74) Golde Meir. U travnju 1973. istekao je predsjednički mandat Shazaru, pa je za novoga predsjednika republike izabran Ephraim Katzir (Efraim Kacir).

Dana 6. X. 1973., na Jom Kipur i deseti dan Ramazana, Egipat i Sirija napale su Izrael. Na intervenciju SAD-a i SSSR-a sklopljeno je primirje (22. X. 1973) pa su razgraničene vojne snage. Time je počeo mirovni proces pod vodstvom SAD-a, koje Izraelu daju sve veću diplomatsku i ekonomsku pomoć. Nakon povlačenja G. Meir 1974., novu je vladu laburista u koaliciji s manjim strankama sastavio bivši general Yitzhak (Jichak) Rabin. Visoka inflacija, podjele unutar vladajuće koalicije, međusobne optužbe zbog pogrješaka počinjenih u ratu 1973. te nezadovoljstvo Židova useljenih iz arapskih zemalja zbog prevlasti židovskih useljenika iz Europe, pridonijelo je na parlamentarnim izborima 1977. prvoj pobjedi bloka Likud, koalicije desnoga centra i njegova kandidata Menahema Begina. U studenome 1977. egipatski predsjednik Anwar al-Sadat posjetio je Izrael; pregovori su nastavljeni u Camp Davidu (1978) i rezultirali su mirovnim sporazumom. Većina arapskih zemalja protivila se sporazumu, a PLO je pod vodstvom Jasera Arafata nastavio negirati izraelsko pravo na postojanje. U lipnju 1982. Izrael je napao Libanon radi eliminacije baza PLO-a. Kršćanske milicije i izraelska vojska opkolili su zapadni Beirut i prisilili PLO i sirijske snage da se povuku iz grada. Izraelska vojska ušla je u zapadni Beirut (potaknuta ubojstvom proizraelski orijentiranoga predsjednika Libanona, kršćanina Bashira Gemayela), ali nije spriječila masakr libanonske kršćanske milicije nad palestinskim civilima (više od 1000 ubijenih) u izbjegličkim logorima Sabra i Shatila (Šatila). Do 1985. Izrael se povukao iz Libanona (povremeno se sukobljavao s pripadnicima Hezbolaha); na libanonskome jugu održavao je tzv. sigurnosnu zonu pod nadzorom proizraelskih lokalnih snaga. Nakon Beginove ostavke 1983., naslijedio ga je Yitzhak Shamir (Jichak Šamir). Sljedeće godine ni Likud ni laburisti nisu mogli samostalno sastaviti vladu, pa je stvorena vlada nacionalnoga jedinstva, u kojoj su se na mjestu premijera izmjenjivali Shimon (Šimon) Peres i Shamir (postignuti su prvi uspjesi u ekonomskoj stabilizaciji). Nakon Katzira (1973–78), predsjednik republike bio je Yitzhak (Jichak) Navon (1978–83), a od svibnja 1983. Chaim Herzog (Hajim Hercog).

U polovici 1980-ih PLO se uključio u mirovni proces, zajedno s Jordanom (Izrael je odbijao PLO kao samostalnoga pregovarača). God. 1988. Arafat je pokrenuo priznavanje prava Izraela na postojanje, ali su obje strane i dalje izvodile oružane akcije. U prosincu 1987. počeo je palestinski ustanak (→ intifada). U koalicijskoj vladi postojali su otpori mirovnomu procesu, posebno od Likuda, koji je poticao izgradnju žid. naselja na Zapadnoj obali i u Gazi radi zadržavanja kontrole nad njima. U drugoj pol. 1980-ih pojačano je useljavanje Židova u Izrael; oko 20 000 uselilo ih se iz Etiopije (1984–85. i 1991), a gotovo milijun iz bivšega SSSR-a (od kraja 1980-ih). Na parlamentarnim izborima 1992. pobijedili su laburisti s Rabinom na čelu. U travnju 1993. istekao je drugi predsjednički mandat Herzogu, a za novoga predsjednika republike izabran je Ezer Weizman, nećak prvoga izraelskog predsjednika Chaima (Hajim) Weizmanna. U Washingtonu su u rujnu 1993. Izrael i PLO potpisali sporazum, koji se temeljio na međusobnom priznanju, stvaranju palestinske autonomije na Zapadnoj obali i u Gazi te na uzdržavanju od nasilja. God. 1994. u Kairu su premijer Rabin, ministar Peres i Arafat potpisali novi sporazum, koji im je donio Nobelovu nagradu za mir, te još jedan 1995., koji je, unatoč povremenim pogoršanjima stanja, najavljivao konačan mir. Težak udarac mirovnomu procesu bilo je ubojstvo premijera Rabina u studenome 1995., koje je počinio pripadnik židovske ekstremne desnice. Na parlamentarnim izborima 1996. tijesno je pobijedio Likud te s vjerskim strankama dobio parlamentarnu većinu. Premijer je postao Benjamin Netanyahu (Netanijahu), vođa Likuda od 1993. On nije htio prepustiti dijelove Zapadne obale palestinskoj upravi (već uvedenoj u Gazi), te je zagovarao njezino daljnje naseljavanje, što je vodilo zamrzavanju pregovora. Na parlamentarnim izborima u svibnju 1999. pobijedili su laburisti, a Ehud Barak postao je premijer. Pokrenuti su novi pregovori s PLO-om (u srpnju 2000. vodili su se u Camp Davidu), ali nisu bili uspješni. Početkom 2000-ih nastavljeno je snaženje političkog radikalizma na izraelskoj i palestinskoj strani, što otežava ostvarenje dogovorene palestinske samouprave. U rujnu 2000. počela je nova intifada (izraelska je vojska 2002. napala palestinsko vodstvo u Ramallahu). Godine 2001–06. premijer je bio Ariel Sharon (vođa Likuda 1999–2005). Godine 2005. Izrael se povukao iz Gaze, u kojoj vlast (od 2007) preuzima Hamas. U odmazdi za terorističke napade izraelska vojska 2006. napada uporište Hezbolaha u Libanonu, a 2008–09 napada Gazu (poginulo je više stotina palestinskih civila). Od 2009. premijer je ponovno B. Netanyahu (Likud predvodi opet od 2005); reizabran je nakon parlamentarnih izbora održanih u siječnju 2013. te u ožujku 2015 (prijevremene izbore uzrokovao je raspad vladajuće koalicije). Početkom 2000-ih nastavljeno je savezništvo sa SAD-om (odnose povremeno opterećuje različitost u pristupu palestinskomu pitanju te politici prema Iranu i njegovu nuklearnomu programu).

Politički sustav

Izrael formalno nema ustava u jednome dokumentu, već se politički i pravni sustav države temelji na Deklaraciji o utemeljenju (1948) te na većem broju osnovnih zakona: o parlamentu (1958), državnome teritoriju (1960), predsjedniku države (1964), vladi (1968), oružanim snagama (1976), ekonomiji (1983), sudstvu (1984) i dr. Temeljem tih dokumenata Izrael je unitarna država s parlamentarnim sustavom vlasti. Predsjednik je na čelu države, bira ga parlament za razdoblje od 7 godina i bez mogućnosti obnove mandata. Izvršnu vlast ima vlada, koja je za svoj rad odgovorna parlamentu koji ju i potvrđuje. Zakonodavnu vlast obavlja jednodomni Parlament (Kneset), koji ima 120 zastupnika biranih na općim, izravnim izborima za mandat od 4 godine. Biračko je pravo opće i jednako, a imaju ga svi građani s navršenih 18 godina života. Vrhovni sud ima najvišu sudbenu vlast. Suce Vrhovnoga suda imenuje predsjednik države, na doživotni mandat. Država je administrativno podijeljena na 6 okruga. Nacionalni praznik: Dan neovisnosti, 14. svibnja (1948).

Jezik; književnost; filozofija; kazalište; likovne umjetnosti; glazba; film

Jezik; književnost; filozofija; kazalište; likovne umjetnosti; glazba; film  → židovi

Izrael. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 11.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28366>.