STRUKE:

Ilkanidi

Ilkanidi, mongolska dinastija koja je vladala Iranom 1256–1335. Osnovao ju je Džingis-kanov unuk Hulagu, osvajač Irana, koji je 1263. dobio naslov ilkana, odakle potječe i ime dinastije. Najznačajniji vladar bio je Mahmud Gazan (1295–1304), koji je s budizma prešao na sunitski islam. Proveo je niz reformi pa je u njegovo doba država doživjela procvat. Posljednji ilkan iz te dinastije Abu Said (Abū Sa‘īd) umro je bez nasljednika 1335. Vladari iz bočnih grana vladali su do 1353.

Ilkanidi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27097>.