STRUKE:

holba

holba (njem. halb: pola), naziv za nekoliko starih mjernih jedinica obujma, većinom pola pinte; postojale su maarska ili požunska holba (stara oko 0,833 L, a nova oko 0,8484 L) i bečka holba (oko 0,707 376 L). Holbu valja razlikovati od polića, koji je oko dva puta veći od nje.

holba. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25934>.