STRUKE:

Anatolci

Anatolci, narod Anatolije; također narodi, npr. Hetiti, koji su govorili jednim od izumrlih indoeuropskih jezika Anatolije.

Anatolci. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2516>.