analogni signal

analogni signal, u elektrotehnici, neprekidni električni signal kojemu vremenski prikaz u svakome trenutku odgovara nekoj fizikalnoj veličini npr. električnom naponu ili električnoj struji. Postoje različiti analogni izvori signala, analogni mjerni uređaji i analogni računalni sustavi. Analogne tehnike pogodne su za modeliranje sustava i za upoznavanje biti njihova djelovanja na temelju analize signala odziva uz različite pobude.

analogni signal. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2474>.