Hamza ben el-Hasan el-Isfahani

Hamza ben el-Hasan el-Isfahani (perzijski Ḥamza [ha'mza] ibn al-Ḥasan al Isfahānī), perzijski povjesničar i filolog (Isfahan, oko 893Isfahan, 961. ili 971). Pripadnost pokretu koji je osporavao pravo političkoga i kulturnoga prvenstva Arapa među muslimanima obilježilo je njegov rad. Bavio se proučavanjem perzijske povijesti, perzijske riječi u arapskom jeziku i srednjoperzijskom etimologijom. Od dvanaest njegovih djela očuvana su tri u Analima Hamze iz Isfahana u X knjiga (Hamzae Ispahanensis Annalium libri X, 1844–48) u latinskomu prijevodu što ga je priredio Josephus M. E. Gottwaldt; u njima se nalaze vrijedni podatci o predislamskoj i islamskoj Perziji.

Hamza ben el-Hasan el-Isfahani. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24293>.