Gorski, Aleksandr Aleksejevič

Gorski (Gorskij) [go'rsk’ij], Aleksandr Aleksejevič (Alekseevič), ruski baletni plesač, koreograf i pedagog (Sankt Peterburg, 18. VIII. 1871Moskva, 20. X. 1924). Solist Marijinskoga teatra u Sankt Peterburgu. Istaknuo se u koreografskom i pedagoškom radu dajući dramatski izražaj baletnom pokretu. Uveo plesnu notaciju V. I. Stepanova i primijenio ju na postavu Trnoružice (P. I. Čajkovski, koreografija M. Petipa). Reforme nastavio u Moskvi, gdje je 1900–24. bio baletni majstor Boljšoga teatra. Za krunidbu britanskoga kralja Đure V. 1911. postavio u Londonu San o plesu (J. Brahms, A. K. Glazunov, P. I. Čajkovski). Najpoznatiji baleti: Don Quijote (L. Minkus), Labuđe jezero (P. I. Čajkovski), Konjić grbonjić (C. Pugni), Giselle (A. Adam), Venerina špilja (R. Wagner).

Gorski, Aleksandr Aleksejevič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22781>.