Abul Atahija

Abul Atahija (arapski Abū ’l-‘Atāhiya [a'bu:l 63308ata:'62672ija]; pravo ime Abū Ishāq Ismā‘īl ibn al-Qāsim ibn Suwayd ibn Kaysān), arapski pjesnik (Al Kufa, 748Bagdad, oko 825). Jedan od najpoznatijih abasidskih pjesnika; proslavio se anakreontskom ljubavnom lirikom. Poslije su mu pjesme religiozno-filozofskog sadržaja; njima počinje asketski smjer u arapskoj poeziji. Prvi je pjesnik filozof u arapskoj književnosti.

Abul Atahija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=211>.