Froman, Maksimilijan Petrovič

Froman [fro'mən], Maksimilijan Petrovič, ruski baletni plesač i pedagog (Moskva, 1889SAD, 1968). Solist Boljšog baleta 1907–17. i Kijevskoga baleta 1918. Od 1919. plesao u trupi Ballets Russes S. P. Djagileva. U Zagreb došao 1921. Karakterni plesač velike tehnike, istaknuo se u koreografijama M. Froman (K. Baranović, Licitarsko srce, 1924. i Imbrek z nosom, 1935). Najveće domete ostvario u Šeherezadi (N. A. Rimski-Korsakov) i Polovjeckim plesovima (A. P. Borodin) 1922. te Petruški (I. Stravinski) 1923., u koreografijama M. M. Fokina. Povremeno djelovao u Bratislavi i Ljubljani. Nakon 1945. nastanio se u SAD-u, gdje se bavio pedagogijom.

Froman, Maksimilijan Petrovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20719>.