Freisinger, Ivana

Freisinger [fra'jzinger], Ivana, hrvatska balerina, koreografkinja i pedagoginja (Budimpešta, 20. II. 1850?, nakon 1927). Godine 1876. došla u Zagreb i priključila se trupi P. Coronellija. Angažirana kao solistica i koreografkinja u zagrebačkoj Operi pod vodstvom I. Zajca. Preuzela vodstvo baletne škole novoosnovanoga baletnog ansambla za intendanta S. Miletića 1894. Nakon prekida rada Opere u Zagrebu 1902. otišla u Plzeň, gdje je osnovala Plzeňski balet. Koreografirala i plesala umetke u operama i operetama: Faust (Ch. Gounod, 1876), Nikola Šubić Zrinjski (I. Zajc, 1876), Aida (G. Verdi, 1881) i dr. God. 1900. priredila Veliki međunarodni plesni potpourri (M. Holeček). Plesala naslovnu ulogu u operi Nijema iz Porticija (D. F. E. Auber, 1877).

Freisinger, Ivana. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20561>.