STRUKE:

Favier, Ivan

Favier [favjẹ'], Ivan, francuski baletni plesač i koreograf (Pariz, 25. X. 1960). Diplomirao u Baletnoj školi pariške Opere i na Francuskom državnom konzervatoriju. Bio je solist Baleta u Strasbourgu (Opéra national du Rhin) do 1995., u kojem je plesao u klasičnom repertoaru i u suvremenim koreografijama S. Lifara, G. Balanchinea, J. Limona, M. Béjarta, R. Petita i dr. Koreografijom se bavi od 1985. U Zagrebu 1994. koreografirao balet Grozničavo (J. M. Zelwer) i 1997. Rosalba, Silva & A. (H. de Courson), a 1998. premijerno je izveden balet Ne hodi po travi … padaju anđeli na glazbu S. Juzbašića.

Favier, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19085>.