STRUKE:

energetska kriza

energetska kriza, nestabilnost i poremećaji na suvremenome svjetskom tržištu energije. S obzirom na pretežito značenje tekućega goriva, ona se očitovala u tzv. »naftnim šokovima« u 1970-ima i 1980-ima, kada je došlo do povećanja cijena nafte. Povećanje cijena nafte u uvjetima visoke monopolizacije tržišta odrazilo se na povećanje troškova proizvodnje i smanjenje konkurentnosti energetski intenzivnih sektora u zemljama u kojima je bila visoka ovisnost o potrošnji nafte. Energetska kriza nametnula je potrebu prilagođavanja višim cijenama nafte, a to se nastojalo postići ograničavanjem uvoza nafte, štednjom i smanjenjem potražnje energije, zamjenom nafte drugim izvorima energije, stvaranjem strateških rezervi nafte i terminskoga tržišta nafte te osnivanjem institucija za međunarodno usklađivanje politike na području energije (International Energy Agency). Energetska kriza može biti povezana i s poremećajima u opskrbi energijom i iz drugih izvora (ugljen, atomska energija, plin).

energetska kriza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17927>.