STRUKE:

efuziometar

efuziometar (efuzija + -metar), uređaj za određivanje gustoće plinova na temelju brzine efuzije. Pri konstantnoj temperaturi i tlaku brzina efuzije plinova približno je obrnuto razmjerna kvadratnomu korijenu njihove gustoće.

efuziometar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 11.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17131>.