STRUKE:

efluent

efluent (engl. effluent: koji istječe, otječe), naziv za tekućinu koja istječe iz nekog postrojenja; većinom se odnosi na tekući otpad, pa podliježe kontroli i strogim standardima sastava i količina, propisanima zakonom ili podzakonskim propisima. Ovisno o vrsti tvari, neki se efluenti ne smiju ispuštati u okoliš, moraju se zadržavati i prerađivati u manje opasne kem. oblike.

efluent. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017. Pristupljeno 18.8.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17123>.