Džubran, Halil

Džubran, Halil (arap. 61664alīl Ğubrān [xаli:'l 62721ubra:'n]), libanonski pisac i slikar (Bšera, 6. I. 1883New York, 10. IV. 1931). Glavni predstavnik sirijsko-američke književne škole u emigraciji, okupljene oko Udruge pera (arapski Al-Rābiṭa al-qalamiyya, 1920–31), kojoj je bio na čelu. Opirao se tradicionalističkomu panarabizmu iskazanomu kroz suprotstavljanje zapadnoj misli, a osobito nasilju nad mišljenjem. Djela su mu potaknuta sintetiziranim utjecajima zapadne književnosti i arapske tradicije, pri čemu su najprepoznatljiviji utjecaji Nietzschea i Williama Blakea te Biblije i Kurana. Pisao je na arapskom i engleskome, ali je najzreliji dio opusa, pjesme u prozi, napisao na engleskome. Najpoznatija su mu djela Prorok (The Prophet, 1923) i Procesija (Al-Mawākib, 1919). Nietzscheovske parabole, stare semitske figure i bogat rječnik te slikovitost izdvojili su ga kao stilista, a u modernoj arapskoj književnosti definirali pojam Džubranov stil. Ostala djela: Suza i osmijeh (Dam‘a wa ibtisāma, 1914), Zemaljski bogovi (The Earth Gods, 1931), Prorokov vrt (The Garden of the Prophet, 1933).

Džubran, Halil. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.1.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16875>.