Dugački, Zvonimir

Dugački, Zvonimir, hrvatski geograf i kartograf (Osijek, 1. I. 1903Zagreb, 19. I. 1974). Zemljopis i povijest diplomirao je 1926. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. God. 1928. tu je i doktorirao povijesnom disertacijom Knez Ivaniš Nelipčić. Kao stipendist Humboldtove zaklade (1930–32) usavršavao se u Beču i Berlinu. Bio je srednjoškolski profesor u Karlovcu, Sušaku i Varaždinu te privatni docent na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu. Od 1936. do 1945. bio je predavač (od 1936. asistent, od 1940. docent, a od 1943. izvanredni profesor) opće antropogeografije i regionalne geografije Geografskoga zavoda Filozofskoga fakulteta u Zagrebu; 1945. bio je prisiljen napustiti Sveučilište. Nakon II. svjetskog rata profesor je zagrebačke Nadbiskupske klasične gimnazije. Od 1949. vodio je Odjel za kartografiju poduzeća Učila, odnosno TLOS; autor je mnogobrojnih geografskih, povijesnih i drugih karata za osnovne i srednje škole. Uredio dvosveščani Zemljopis Hrvatske (1942), kapitalno djelo hrvatske geografije. Djela: Problemi ekonomske geografije (1933), Međimurje. Zemlja i stanovništvo (1936), Zemljopis Europe i ostalih kontinenata (1943).

Dugački, Zvonimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 15.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16491>.