Dugački, Zvonimir

Dugački, Zvonimir, hrvatski geograf i kartograf (Osijek, 1. I. 1903Zagreb, 19. I. 1974). Geografiju i povijest diplomirao je 1926. na Mudroslovnome fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao iz područja povijesti 1928. Kao stipendist Humboldtove zaklade (1930–32) usavršavao se u Beču i Berlinu. Bio je srednjoškolski profesor u Karlovcu i Sušaku (1927–30) te Varaždinu (1933–36). Kao asistent (1930–32) i privatni docent (1936–40) bio je zaposlen na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu. Od 1940. bio je docent, a od 1943. izvanredni profesor opće antropogeografije i regionalne geografije Geografskoga zavoda Filozofskoga fakulteta u Zagrebu te njegov predstojnik 1940–44; 1945. bio je prisiljen napustiti Sveučilište. Nakon II. svjetskoga rata bio je profesor u zagrebačkoj Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Od 1949. do umirovljenja 1973. vodio je Odjel za kartografiju poduzeća Učila (poslije TLOS). Bavio se temama iz društvene geografije (promet, stanovništvo, naselja) i kartografijom. Autor je mnogobrojnih geografskih, povijesnih i drugih karata i atlasa za osnovne i srednje škole. Uredio je dvosveščani Zemljopis Hrvatske (1942), kapitalno djelo hrvatske geografije. Napisao je više od tisuću leksikografskih članaka. Djela: Problemi ekonomske geografije (1933), Međimurje: zemlja i stanovništvo (1936), Velika župa Zagorje (suautor, 1942), Zemljopis Evrope i ostalih kontinenata (1943).

Dugački, Zvonimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 11.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16491>.