STRUKE:

Aleuti

Aleuti, autohtono stanovništvo otočja Aleuti, zapadna Alaska, SAD. Većim su dijelom preseljeni 1942. na Admiralitetske otoke (jugoistočna Alaska) i Komandorske otoke (istočno od Kamčatke, Rusija). Oko 19 000 pripadnika u SAD-u te oko 600 u Ruskoj Federaciji. Kitolovci i ribari. Tradicionalnu odjeću od kože ptica i sitne divljači ukrašuju ornamentima i aplikacijama; boje i tetoviraju tijelo i lice.

Jezik. Aleutski je jezik eskimsko-aleutske porodice koji sam tvori granu. Njime govori ukupno oko 200 ljudi u SAD-u (jugozapadna Aljaska i susjedni otočići) te u Ruskoj Federaciji (na Komandorskim i Pribilovskim otocima). Sinonimni naziv unanganski. Dijeli se u tri dijalekta: istočni (unalaskinski), središnji (atkinski) i zapadni (attuanski). Svi su govornici dvojezični, a sve češće prelaze na engleski ili na ruski. Aglutinativni jezik s 3 vokala (i-a-u) i 22 konsonanta.

Aleuti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1623>.