STRUKE:

dozimetar

dozimetar (doza + -metar), instrument za mjerenje količine ionizirajućeg zračenja u živim bićima ili predmetima. Fizički dozimetri mjere promjene el. napona na elektrodama koje izazivaju ioni stvoreni zračenjem. Mogu biti džepni, u obliku nalivpera, ili ručni, u obliku samokresa. Kemijski dozimetri mjere kem. promjene spojeva ili sustava izazvane zračenjem. Najčešći su dozimetri s klorbenzenom i dozimetri s fotoemulzijom.

dozimetar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16087>.