Dobrinčić, Martin

Dobrinčić, Martin, hrvatski pravnik i ekonomski pisac (Velika Trnava kraj Garešnice, 1. XI. 1901Osijek, 5. IV. 1964). Diplomirao je 1938. na Pravnom fakultetu u Subotici, doktorirao 1952. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1947. predavao. Važnija djela: Međunarodni transport (1950), Teorija o željezničkoj tarifi (1957), Razvitak glavnijih luka u NR Hrvatskoj (1959).

Dobrinčić, Martin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 11.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15665>.