STRUKE:

disimilacija

disimilacija (lat. dissimilis: nejednak, različit).

1. U biologiji, ona faza u izmjeni tvari u kojoj se složeniji organski spojevi organizma razgrađuju u jednostavnije, pri čemu se oslobađa energija potrebna za rad organa. Jedan je od glavnih disimilacijskih procesa disanje. Brzina disimilacije ovisi o različitim uvjetima, osobito o temperaturi u okolini organizma. Produkti disimilacije (CO2, voda, ekskreti itd.) zovu se disimilati. Suprotno asimilacija.

2. U fonetici, razjednačivanje, glasovna promjena kojom se izbjegava ponavljanje glasova, izravnih ili udaljenijih susjeda, npr. dabar mj. negdašnjega babar, devet mj. *nevet. Jedan od dvaju istih ili sličnih glasova zamjenjuje se srodnim glasom, npr. ježom mj. ježem ili pak nestaje, npr. breskov mj. breskvov. Ta je pojava suprotna jednačenju ili asimilaciji.

disimilacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 11.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15388>.