despotizam

despotizam (od grč. δεσπότης: gospodar, vladar), samovoljna neograničena vlast jedne osobe. Tip vladanja državom koji se odlikuje samovoljom vlasti i potpunom samostalnošću vladara (despota) koji raspolaže apsolutnom vlašću i za svoje postupke nikomu ne odgovara. Kao povijesni tip, despotizam se primjenjivao u državama (→ despocija) starog Istoka. U suvremenom značenju despotizam je atribut svake samovoljne, nasilničke vlasti.

despotizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 13.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14773>.